Wednesday, March 30, 2016

Bedah Buku : Perihal Sombong di dalam Lembaga Budi karya Buya Hamka

Ketahuilah oleh mu bahwa melatih seorang manusia adalah lebih sukar dari melatih singa. Singa apabila telah masuk ke dalam kandang, lepaslah kita dari bahaya. Tetapi manusia, walaupun dipenjarakan, tidak juga hilang bahayanya.

Kesombongan adalah dahan dari ujub, takabbur, megah, bangga dan mengangkat diri lebih dari ukuran sebenar. Kerapkali kesombongan itu lekas terbayang kepada sikap orangnya.

Orang yang merasa sombong kerna ilmunya, membesar besarkan diri dihadapan orang lain. Orang yang sombong lantaran kerjanya, mengangkat angkat diri dan pongah. Orang yang sombong di atas kebijaksanaannya, memandang orang lain tidak secerdas fikirannya. Orang yg sombong dengan dirinya sendiri, menjadi suka membangga diri. Orang yg sombong kerna pangkat dan kedudukan, menjadi takabbur dan mengangkat diri, tidak mau peduli kepada orang kecil.

Post a Comment

Most Popular