Wednesday, March 30, 2016

Bedah Buku : Perihal Istiqamah di dalam Lembaga Budi karya Buya Hamka


"Istiqamah", jalan lurus dan tetap, tidak membengkok, menyimpang ke kiri dan ke kanan, adalah satu perjalanan yang sulit. 
Oleh kerana jalan tengah sangat sulit ditempuh, niscaya orang yang mendapat jalan lurus dan tengah (Shiraathal Mustaqim) itu di dunia, wajiblah berusaha berjalan di atas jalan lurus itu. Namun, jarang yang terlepas dari ujian angin badai itu. Sedikit saja hati tercondong, payahlah melepaskan diri.

Meskipun demikian, seorang insan wajib selalu berusaha, sekurang-kurangnya mendekati Istiqamah.

Sentiasa ingat akan tujuan hidup manusia yang sebenar. Allah swt berfirman: "Tidaklah Aku jadikan Jin dan manusia, melainkan untuk mengabdi kepada-Ku." (Qs Adz-Dzaariyaat 51:56)

Post a Comment

Most Popular