Tuesday, April 5, 2016

Bedah Buku: Bab 4 Lembaga Budi karya Buya Hamka ~ Perihal Pekerjaan

"Hendaklah beristikharah meminta pertimbangan kepada Allah untuk tiap-tiap pekerjaan yang akan engkau langsungkan. Pekerjaan hari ini bereskan hari ini juga, jangan ditunda sampai besok. Dan hendaklah diurus sendiri, jangan diserahkan kepada orang lain. Pekerjaan hari ini bereskan sekarang; kerana pekerjaan besok akan datang pula, entah lebih hebat dan besar dari yang hari ini, sehingga menumpuk atau terlantar sisa pekerjaan kelmarin, akibatnya pekerjaan yang harus disempurnakan hari ini menjadi menumpuk. Ketahuilah bahawasanya hari apabila telah lepas, urusan dan pekerjaan hari itu telah lepas pula. Kalau engkau akhirkan, tentu terkumpul dua pekerjaan, kerjamu bertambah berat, engkau bertambah payah.

Carilah orang yang berpikir merdeka dan berbudi utama, yang tentu engkau ketahui kebaikan perangainya dan kesetiaannya, serta berani pula menyatakan buah pikirannya pada perkara yang perlu. Ambillah mereka menjadi teman, berbuat baiklah kepada mereka.

Urusan faqir dan miskin, atau orang yang tidak sanggup datang sendiri menyampaikan keperluannya, kerana takut, hendaklah engkau kerjakan sendiri, jangan diserahkan ke tangan orang lain. Kalau orang itu datang terimalah dengan baik dan tanamla orang-orang yang akan menjadi wakilmu mengurus keperluan orang orang iut, tetapi hendaklah wakil itu yang memiliki perasaan santun terhadap orang yang melarat. 

Bilamana orang yang berpangkat tinggi memerhatikan nasib orang-orang yang melarat akan berlipat gandalah datangnya berkah."

No comments:

Most Popular