Friday, July 10, 2015

Ramadhan Journey Day 23

Ramadhan day 23 - Selalunya, kesamarataan itu amat dipentingkan oleh manusia. Mendapat hak dan layanan yang sama rata di tempat kerja, mendapat hak dan layanan yang sama antara lelaki dan perempuan walaupun hakikatnya berbeza. Allah swt menjadikan ketidaksamarataan itu sebagai satu "complement" antara satu sama lain. Ada perkara yang wanita boleh lakukan, berupaya melakukannya tetapi lelaki tidak. Begitu juga sebaliknya. Allah swt kan Maha Adil lagi Maha Bijaksana. Sekiranya kita mempersoalkan mengenai apa yang Allah swt telah ciptakan dengan tujuan masing-masing, apakah kita lebih bijaksana dari Allah swt. Coba dulu membuat satu ayat yang sama tarafnya dengan Quran atau mencipta sesuatu dari yang baru yang bahan2nya sama sekali bukan yang Allah swt ciptakan. Baharulah kita boleh mengatakan kita lebih bijaksana dan mengatasi ciptaan Allah swt.

Firman Allah swt:
‘Wama khalaqtul jinna wal-insa illa li-ya’buduni.' [Maksud: Dan tidaklah Aku (Allah (a.w) jadikan jinn dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri (yakni, beribadah) kepadaKu]
[Ayat 56, Surah az-Zariat]

Kita wujud di dunia kerana dengan izin Allah swt. Kita hidup sehingga hari ini jua kerna dengan belas kasihannya. Harta, anak-anak, kemewahan, kekuatan, kesihatan, kemahsyuran dan sebagainya yang kita ada juga milik Allah swt. Dengan apa yang kita ada itu, tujuannya untuk mengabdikan diri pada Allah swt, bukan pergi lebih jauh dari-Nya.

Allahul musta'aan
Semoga Allah swt mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah swt redha kita sebagai hambaNya. Aameen.

[Photo - nak menunjukkan dalam konteks makanan, ianya perlu disamaratakan kerna yang membayarnya, membayar dengan harga yang sama :))]

No comments:

Most Popular