Tuesday, September 20, 2011

Don't Give Up!

"Saat diri ingin berputus asa, bisikan hati mengatakan bahawa kamu hampir menuju jaya...jangan putus asa kerana putus asa itu adalah sahabat syaitan!"-rk
Success Posters 9
Post a Comment

Most Popular