Wednesday, March 30, 2016

Bedah Buku: Bab 4 Lembaga Budi karya Buya Hamka ~ Sambungan

Muhasabah diri di dalam Lembaga Budi karya Hamka

Bukan sahaja kepada pemimpin negara, kepada kita sendiri amatlah relevan di dalam menguruskan harta yang ada. Kepada suami / ayah / isteri yang menguruskan harta keluarga. Kepada ketua yang menguruskan harta syarikat dan pekerja di bawah jagaannya dan lain lain lagi
m/s 64 - #Nasihat kepada #wali / #pemimpin / pemegang amanah di dalam menguruskan #harta#negara. Sambungan dari pesanan seorang pemegang pemerintahan, Taher bin Husain kepada anaknya Abdullah.

Ketahuilah olehmu bahawasanya harta benda, apabila disimpan di dalam peti, berapa pun banyaknya, tidaklah akan bertambah. 

Tetapi kalau dipergunakan untuk memperbaiki nasib #rakyat, menghindarkan #sengsara yang akan menimpa dirinya, harta itu akan berkembangbiak, orang banyak akan bertambah#baik, #wilayah menjadi teratur, #hidup menjadi#sentosa, tercapai segala #kemakmuran dan#kemanfaatan

Oleh sebab itu menyimpan harta benda hendaklah dengan membagi-baginya untuk keperluan #umumatau untuk memperbesarkan #syiar #Islam dan pemeluknya.

Besarkan #hak dan hendaklah #insaf bahawa harta yang lebih kekal ialah yang dinafkahkan pada jalan#Allah dan jalan kepatutan harta itu sendiri. 

Hendaklah engkau perhatikan orang-orang yang patut disyukuri dan diberi ganjaran atas jasa-jasa yang diperbuatnya.

#Bersyukurlah atas #nikmat yang diberikan-Nya, sebab #syukur pada yang telah ada membawa datangnya tambahan yang berlipat ganda.

Salinan surat yang lengkap boleh dibaca pada Bab 4, buku Lembaga Budi karya Hamka.
Post a Comment

Most Popular